بررسی بیلوردهای شهری صنعت ساختمان

چند روز گذشته از جایی می گذشتم ، بیلوردی را مشاهده کردم که سراسر اشکال بود و مطمئنم برای آن فعال ساختمانی که بابت آن هزینه پرداخته بود، هیچ سودی نداشت و سود آن سراسر در جیب کانون تبلیغات و شهرداری خواهد رفت .

تصمیم گرفتم در ویدئویی کوتاه مشکلات و نکاتی که به ذهنم می رسید را ارائه دهم، در این ویدئو شما یاد میگیرید

  1. چطور یک بیلورد مناسب طراحی کنید؟
  2. چطور مشتریان بیشتری با بیلورد جذب کنید؟

حتما این ویدئو را تماشا کنید و نظرتان را برای بهبود آموزشها و ارائه نکاتی برای رفع نیازهای شما ، در پایین همین صفحه کامنت کنید.